> > Tpg-p-pm

  • Polski
  • English
  • Русский

produkty TPG-P/PM (Tablice bez płyty czołowej)

Tablice podtynkowe TPG-P/PM (bez płyty czołowej) przeznaczone są do bezpośredniego montażu punktów poboru w ścianie. Tablice TPG-P/PM mogą mieć zainstalowane w dowolnej konfiguracji punkty poboru w systemie DIN lub AGA następujących gazów:

tlen (O2),  powietrze (AIR),  podtlenek azotu (N2O), dwutlenek węgla (CO2), próżnia (VAC), powietrze do napędu narzędzi (AIR MOTOR)

« Powrót