> > Uslugi-strona-glowna

  • Polski
  • English
  • Русский

ikona Usługi na stronie głównej

« Powrót
  • Projektowanie, instalowanie, testowanie i serwisowanie systemów rurociągowych dla gazów medycznych (instalacji gazów medycznych)
  • Systemy sygnalizacyjno-przyzywowe
  • Montaż wyposażenia sal chorych
  • Montaż wyposażenia sal intensywnej terapii
  • Montaż wyposażenia bloków operacyjnych
  • Inne prace instalacyjne i montażowe