Diamenty Forbes 2021

 

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy nagrodę “Forbes Diamonds 2021” – jeden z najbardziej prestiżowych rankingów firm, które najskuteczniej podniosły swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat. Uwzględniono następujące kluczowe kryteria: wyniki finansowe za lata 2015-2019, wartość aktywów, historię płatności, wiarygodność płatności.
Ta nagroda jest dla nas szczególnie cenna i wyjątkowa. Dowodzi to poprawności naszej strategii rozwoju, naszej marki i jakości naszej działalności. Dowodzi to również, że działalność naszej firmy przynosi pożądane rezultaty. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny