Medyczne urządzenia odsysające (zwane czasem ssakami medycznymi) to urządzenia służące do odsysania płynów lub wydzielin w trakcie zabiegów medycznych lub do drenażu ssącego bezpośrednio po nich. Znajdują zastosowanie w zabiegach operacyjnych, przy oczyszczaniu z wydzielin aparatu oddechowego (jama ustna, nos, tchawica), drenażu ran czy żołądka. Spotkamy je  w salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, ambulatoriach, izbach chorych, hospicjach oraz przy domowej hospitalizacji pacjentów. Ich specyfikację, to jest wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa określa norma [TC1] . Wyróżniamy urządzenia stacjonarne i mobilne oraz o napędzie elektrycznym, manualnym i gazowym, wykorzystywanym w sytuacjach braku centralnego systemu próżniowego.

Gdy brak próżni: ssaki inżektorowe

Specyficznym rodzajem ssaków medycznych są ssaki inżektorowe. Wytwarzają one podciśnienie w momencie, gdy brak jest dostępu do centralnego układu próżniowego, ale dostępne są sprężone powietrze bądź tlen. To dzięki nim właśnie generowane jest ssanie. Urządzenie działa na zasadzie strumienicy
i wykorzystuje w swej pracy efekt Venturiego: wytwarza różnicę ciśnień pomiędzy ciśnieniem cieczy, a ciśnieniem w komorze tłocznej (dyszy), dzięki czemu możliwa jest ekstrakcja inną rurką zalegającej wewnątrz chorego wydzieliny. Ssaki inżektorowe mogą stanowić samodzielne urządzenia, mogą również pracować w ramach zintegrowanego systemu. Można podłączyć je do punktu poboru tlenu lub sprężonego powietrza znajdującego się w panelu szpitalnym, można bezpośrednio do butli, ale niezbędne jest zainstalowanie reduktora ciśnienia. Regulacja prawna dotycząca tych urządzeń to norma PN-EN 10079-3:2014-08.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny