🏆Końcówka roku 2022 przyniosła nam kolejne wyróżnienie!
INMED S.A. znalazł się w elitarnym gronie klubu Gazel Biznesu.
👍️Obecność w rankingu jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju INMED S.A., a także uznaniem za transparentność i wiarygodność jako przedsiębiorca.

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

 

 

Jesteśmy laureatem 11. edycji konkursu dla polskich firm odnoszących międzynarodowe sukcesy: Polska Firma – Międzynarodowy Czempion!

W tej kategorii nagroda przyznawana jest w uznaniu działalności podejmowanej przez firmę w celu niesienia pomocy poza granicami kraju lub wobec osób/organizacji z zagranicy !

👏Ogromnie się cieszymy, że nasze międzynarodowe działania zostały dostrzeżone i nagrodzone!
Dziękujemy za wyróżnienie! Zespół INMED S.A.

Jesteśmy zaszczyceni nominacją do Dolnośląskich Gryfów – Nagrody Gospodarczej. Nasza firma została nominowana w kategorii Dolnośląski produkt za kolumnę chirurgiczną LISSA. Laureatów konkursu poznamy podczas Wielkiej GAli Biznesu, która odbędzie się 24 października 2022 r. w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu.

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2004 roku. Od tamtej pory wyróżnienie to stało się jedną z najbardziej prestiżowych nagród z dziedziny gospodarki i biznesu w regionie. Od pierwszej edycji w szranki konkursu stanęło ponad 1740 dolnośląskich firm i samorządów, które poddały się wnikliwej ocenie kapituły konkursu.

Dotychczas wyłoniono 134 Laureatów „Dolnośląskiego Gryfa”. Nagroda Gospodarcza – Dolnośląski Gryf promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, zauważa działania na rzecz lokalnej społeczności i wymierne korzyści jakie naszemu regionowi przynosi 300 tysięcy dolnośląskich podmiotów gospodarczych.

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to wyjątkowe podziękowanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska. Zwieńczeniem Konkursu jest coroczna Wielka Gala Biznesu, która przyciąga najważniejsze osobistości Dolnego Śląska ze świata biznesu, nauki, polityki i kultury.

Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności wysoko oceniła w naszej firmie działania związane z upowszechnianiem zasad odpowiedzialnego biznesu, nagradzając naszą firmę tytułem LIDERA Społecznej Odpowiedzialności – DOBRA FIRMA 2022.

Uzyskany tytuł potwierdza status naszej firmy jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby społeczności lokalnych oraz zatrudnionych w niej osób, takiej z którą warto się związać i współpracować. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia!

Nasza firma otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności, który potwierdza naszą wiarygodność i rzetelność jako partnera biznesowego.

Co to jest Certyfikat Rzetelności?
Certyfikat Rzetelności to dokument, który potwierdza, że INMED nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA, co oznacza, że nie  posiadamy żadnych niezapłaconych zobowiązań wpisanych do ww. bazy dłużników. To tylko kolejne potwierdzenie, że można nam zaufać 🙂

23 czerwca 2022 roku w Concordia Design na Wyspie Słodowej odbyło się VIII Wrocławskie Forum Kobiet. Już po raz ósmy przedstawiciele świata nauki, kultury, biznesu i finansów spotkali się, aby rozmawiać o szansach współczesnych kobiet w życiu zawodowym, aktualnych wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, czy roli kobiet w sytuacjach kryzysowych w obliczu wojny w Ukrainie.
INMED podczas wydarzenia reprezentowała MB, która została zaproszona do dyskusji w panelu “Tłuczemy szklany sufit”, w którym mowa była o luce płacowej/równości ekonomicznej, a także psychologicznych barierach, na jakie napotykają kobiety w sięganiu po swoje prawa.
MB zaprezentowała INMED, jako firmę bardzo przyjazną kobietom i przestrzegającą zasad równości szansy rozwoju. Firmę, w której kobiety zajmują wysokie stanowiska, w której tzw. “szklany sufit” nie istnieje, parytet jest zachowany, a pracodawca wychodzi na przeciw swoich pracownic, dając im możliwość pracy w elastycznym wymiarze godzin, na częściowym etacie lub umożliwiając pracę zdalną.

7 czerwca 2022 r. Tomasz Czarnecki, Prezes INMEDu, odebrał Wyróżnienie “Diamenty Forbesa 2022”, przyznawane Diamentowym Firmom, czyli takim, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość, tym samym plasując się wśród najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. INMED zajął 10. pozycję wśród 96 dolnośląskich przedsiębiorstw i 125 pozycję wśród 1643 firm w rankingu ogólnopolskim Forbes Polska.

Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, średnie z przychodem od 50 do 250 mln zł, duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za lata 2016–2020. Na tej podstawie powstała rekordowo długa lista blisko 15 tys. przedsiębiorstw, którym Dun & Bradstreet Poland przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi.

Ostatecznie na liście znalazły się przedsiębiorstwa z 15-proc. i większym wzrostem wartości. Z listy usunięto podmioty, wobec których odnotowano ujemną wartość zmiany wyceny przynajmniej w jednym z ostatnich trzech lat lub wartość wyceny nie zachowała charakteru ciągłego wzrostu.

Analitycy Dun & Bradstreet Poland wycenili przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską, łączącą metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how firm. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Firmy, które dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie tych dwóch metod rekompensuje ułomności.

Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd): ŚW = (Wm + 2Wd)/3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to średnia zysków z lat 2016–2020. Wycena nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2020 roku.

 

Jak co roku, jesteśmy partnerem kongresu “Nowoczesny Pion Techniczny”, który w tym roku odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w Karpaczu. W trakcie kongresu będziemy omawiać kwestię błędów i ich następstw w projektowaniu instalacji gazów medycznych. Będzie to także dobra okazja do spotkania się i zapoznania z ofertą naszej firmy. Zapraszamy!

Kongres „Nowoczesny Pion Techniczny” to wydarzenie z ponad 10-letnią tradycją. Od 2011 r. biorą w nim udział osoby mające wpływ na inwestycje szpitalne w Polsce.

Tematem przewodnim VIII Kongresu „Nowoczesny Pion Techniczny” będą zagadnienia dotyczące rozwiązań – projektowych, infrastrukturalnych, aparaturowych, organizacyjnych oraz prawnych – wprowadzanych w jednostkach ochrony zdrowia, które mają wpływ na poprawę jakości ich funkcjonowania oraz optymalizację kosztów szpitali.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

 • projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – szansa czy zagrożenie dla ochrony zdrowia;
 • zarządzanie szpitalem w czasach kryzysu;
 • budowa i modernizacja obiektów szpitalnych – jak prawidłowo zaplanować inwestycję;
 • bezpieczny szpital – na co zwrócić uwagę przy projektowaniu;
 • zaprojektuj, wybuduj, wyposaż w kontekście ustawy PZP – jak uniknąć błędów;
 • znaczenie technologii medycznych dla współczesnej ochrony zdrowia;
 • optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej;
 • jak oszczędzać pieniądze w szpitalu?;
 • klimatyzacja obiektów szpitalnych – aktualne rozwiązania i obowiązujące wytyczne;
 • bezpieczne i higieniczne rozwiązania sektora stolarki drzwiowej;
 • co dział aparatury medycznej może zyskać na cyfryzacji szpitala;
 • błędy i ich następstwa w projektowaniu instalacji gazów medycznych;
 • kiedy na Bloku Operacyjnym nie jest potrzebny system integracji?;
 • co nowego w inwestycjach medycznych? Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu;
 • otwarte systemy rezonansu magnetycznego: ich możliwości i ograniczenia;
 • kompleksowe planowanie wyposażenia sal operacyjnych i specjalistycznych na przykładzie firmy Trumpf Medical/ Hillrom;
 • Philips RigthFit – usługi serwisowe dla nowoczesnych systemów monitorowania pacjenta;
 • zapobieganie zakażeniom szpitalnym dzięki technologii ActivePure RCI (promieniowej jonizacji katalitycznej);
 • optymalizacja kosztów eksploatacji i serwisowania aparatury medycznej na przykładzie urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji firmy MMM – nowoczesne rozwiązania i nowoczesna diagnostyka on-line.

 

Więcej informacji oraz zapisy na stronie Kongresu.

7 czerwca 2022 r. odbył się Kongres Firm Rodzinnych, gdzie INMED został partnerem sesji plenarnej “Trendy, których firmy rodzinne nie mogą ignorować”. Jednym z panelistów była Magdalena Baszak, GM w INMED, Prezes Fundacji INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich. Wraz ze specjalistami z różnych dziedzin rozmawiali o obszarach biznesu, które już wywierają i wywierać będą wpływ na zachowania i postawy zarówno klientów jak i przedsiębiorstw.  Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Centrum Biznesu Rodzinnego.