Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzorowanie i doskonalenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001 oraz ISO 13485),
 • Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją w ramach Systemu Zarządzania Jakością,
 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami w zakresie dotyczącym Systemu Zarządzania Jakością,
 • Utrzymywanie integralności Systemów Zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w dokumentacji systemowej,
 • Planowanie szkoleń w zakresie Systemów Zarządzania w Spółce,
 • Przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • Reprezentowanie firmy podczas audytów zewnętrznych.
 • Planowanie i nadzorowanie realizacji przeglądów zarządzania oraz monitorowanie realizacji zadań z przeglądów zarządzania,
 • Kontrolowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach z jednostkami certyfikującymi.
 • Zgłaszanie 

Od kandydatów na to stanowisko wymagamy:

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie w obszarze koordynacji, funkcjonowania oraz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z branżą wyrobów medycznych,
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie z zakresu zapewnienia jakości i/lub certyfikat pełnomocnika i audytora  systemu zarządzania jakością),
 • Znajomość norm i wymagań prawnych z zakresu Systemu Zarządzania Jakością,
 • Umiejętności organizacyjne i analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, komunikatywność,
 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • Znajomość pakietu MS Office.

Pracodawca oferuje:

 • Stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w prężnie działającej firmie,
 • Pewne, regularne rynkowe wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego – udział w szkoleniach,
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę.

Miejsce pracy:  

 • siedziba INMED-Karczewscy, Krępice koło Wrocławia, woj. Dolnośląskie.

 

INFORMACJE O PROCESIE REKRUTACJI:

 • CV prosimy kierować na adres, podając w temacie nazwę stanowiska:   cv@inmed.pl
 • Nadesłanych ofert nie zwracamy,
 • Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami,
 • Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.)
 • Jeśli chcą Państwo wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prosimy w przysłanym CV zawrzeć poniższą klauzulę, dzięki której będziemy mogli skontaktować się Panią/Panem w czasie przyszłych rekrutacji, co zwiększy Pani/Pana szanse na zatrudnienie:  “Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji. ” 

 

DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie firma INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k. (dalej : my). Mamy swoją siedzibę w Krępicach przy ul. Kwiatowej 32 A, 55-330 Krępice.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie kodeks pracy. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać Pani/Pana dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych.

Nikomu nie będziemy udostępniać Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych, np. podmiotom udzielającym świadczeń medycznych organizującym motywacyjne programy sportowo-rekreacyjne, zakładom ubezpieczeń, podmiotom zarządzającym flotą samochodową.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponieważ podstawą przetwarzania danych może być wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UPODO.

 

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny