Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma INMED-Karczewscy przywiązuje wielką wagę do działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu. CSR leży u podstaw wszystkiego, co robimy przez wiele lat pomyślnego prowadzenia działalności. Strategia nasza oparta jest na prowadzeniu biznesu w sposób etyczny, uczciwy, przejrzysty i odpowiedzialny. Budujemy długotrwałe, otwarte i oparte na zaufaniu relacje zarówno z pracownikami firmy, jaki i wszystkimi grupami interesariuszy. Niezwykle ważnym filarem, w oparciu o jaki realizowana jest nasza strategia w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, jest nasza polityka lokalnej i globalnej filantropii, głównie względem osób potrzebujących profesjonalnej opieki medycznej – dzieci jak również dorosłych.