> Uslugi

 • Polski
 • English
 • Русский

Montaż wyposażenia medycznego oraz inne usługi

Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla obiektów Służby Zdrowia oraz Opieki Społecznej. Realizujemy kompleksowe prace instalacyjno-montażowe oraz dostarczamy wyroby medyczne. Zakres naszych usług obejmuje:

 • Projektowanie, instalowanie, testowanie i serwisowanie systemów rurociągowych dla gazów medycznych (instalacji gazów medycznych)
 • Systemy sygnalizacyjno-przyzywowe
 • Montaż wyposażenia sal chorych
 • Montaż wyposażenia sal intensywnej terapii
 • Montaż wyposażenia bloków operacyjnych
 • Inne prace instalacyjne i montażowe zgodnie z życzeniem użytkownika

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych wykonane przez naszą firmę dają Państwu następujące korzyści:

 • Projekt systemu rurociągowego wykonany w oparciu o wiedzę i doświadczenie poparte szkoleniami
 • Instalacja systemu rurociągowego wykonana przez pracowników z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży gazów medycznych.
 • Elementy systemów rurociągowych własnej produkcji, co nie powoduje problemów z terminowością dostaw czy też kompatybilnością poszczególnych elementów
 • Systemy wykonane zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 7396-1:2010, PN-EN ISO 7396-2:2011 i dyrektywy rady europejskiej 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych
 • Systemy testowane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 7396-1:2010 oraz PN-EN ISO 7396-2:2011 przez firmę posiadającą wdrożony system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485:2012 .

 


Czy wiesz że?

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz.U. nr 215 poz 1416) ” System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb. Jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych.


Profesjonalny zestaw przyrządów pomiarowych

Profesjonalne przyrządy pomiarowe dają nam możliwość wykonywania testów i certyfikacji instalacji gazów medycznych zgodnie z wymogami norm:

 • PN-EN ISO 7396-1:2010
 • PN-EN ISO 7396-2:2011