Punkty poboru gazów medycznych

Punkty poboru gazów medycznych to końcowe jednostki instalacji gazów medycznych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezawaryjnego podłączania i odłączania do instalacji gazów medycznych oraz pobór gazów medycznych , a także sprawne i bezawaryjne podłączanie i odłączanie się od systemów zasilanych próżnią.

Oferujemy punkty poboru w standardach: AGA, DIN, BS, AFNOR z popychaczem plastikowym lub metalowym, a także popychaczem wykonanym ze stopów miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Punkty poboru gazów medycznych dostępne są w wersji do montażu podtynkowego i natynkowego, do paneli przyłóżkowych, mostów i kolumn zasilających.