Fundacja INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich

Fundacja INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich powstała w październiku 2021 r. w odpowiedzi na prężne działania naszej firmy w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Fundacja przejęła projekty pomocowe na rzecz placówek i instytucji ochrony zdrowia, których liczba stale się powiększa, a także wzięła pod swoje skrzydła dzieci i młodzież terminalnie chore i niepełnosprawne.

Firma INMED od początku przywiązywała wielką wagę do działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu. CSR leży u podstaw wszystkiego, co robimy przez wiele lat pomyślnego prowadzenia działalności. Strategia nasza oparta jest na prowadzeniu biznesu w sposób etyczny, uczciwy, przejrzysty i odpowiedzialny. Budujemy długotrwałe, otwarte i oparte na zaufaniu relacje zarówno z pracownikami firmy, jaki i wszystkimi grupami interesariuszy. Niezwykle ważnym filarem, w oparciu o jaki realizowana jest nasza strategia w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, jest nasza polityka lokalnej i globalnej filantropii, głównie względem osób potrzebujących profesjonalnej opieki medycznej – dzieci jak również dorosłych.

Dane Fundacji:

Fundacja INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich

ul. Kwiatowa 32a 55-330 Krępice

NIP 9131631935

Regon 520271386

KRS 0000928529

ING 47 1050 1575 1000 0090 3259 0011

strona www Fundacji (na razie poświęcona akcji pomocowej dla Ukrainy)

fundacja@inmed.pl