Projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

“Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji paneli nadłóżkowych dla jednostek medycznych z zastosowaniem technologii plotera frezującego 4D.”

1. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego na skalę przedsiębiorstwa, regionu i kraju procesu produkcji paneli nadłóżkowych z zastosowaniem nowoczesnej technologii plotera frezującego 4D. Wdrożenie procesu umożliwi skrócenie czasu produkcji, obniżenie kosztów i znacząco wpłynie na efektywność produkcyjną. W ramach uruchomienia innowacyjnej linii produkcyjnej zostaną opracowane nowe funkcjonalności i rozwiązania dla oferowanych produktów. Implementacja nowej technologii procesowej zaowocuje poszerzeniem oferty produktowej i usługowej oraz pozwoli na stworzenie wyraźnej przewagi konkurencyjnej w regionie i w kraju. Wdrożenie do praktyki przedsiębiorstwa nowej metody produkcji z użyciem plotera frezującego 4D pozwoli na uzyskanie wysokiej dokładności obrabianych detali, zminimalizuje ilość braków i błędów, zdecydowanie polepszy jakość końcową oferowanego wyrobu. Dodatkowo zmniejszy czas obróbki o około 60% w stosunku do obecnego procesu technologicznego i ograniczy poziom hałasu.

2 .W wyniku realizacji projektu powstanie gama paneli nadłóżkowych z płyt DuPont™ Corian® . MERYcomfort to gama paneli stworzonych z myślą o doskonałym połączeniu funkcjonalności i estetyki. Panel posiada doskonale zorganizowaną, indywidualnie zaaranżowaną przestrzeń wokół pacjenta. Pacjent powyżej blatu swojej szafki przyłóżkowej, na dolnej części, tzw. ‘nodze’, ma dostęp do gniazd elektrycznych, włączników oświetlenia, gniazd USB, czy też gniazda manipulatora systemu przyzywowego pielęgniarki.

3. Wartość projektu: 917.143,46 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 225.976,44 (40% wydatków kwalifikowalnych)

 

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny