Będący w procesie hospitalizacji pacjent z przyczyn oczywistych nie może znajdować się przez cały czas pobytu w szpitalu pod bezpośrednią opieką lekarza czy pielęgniarki. Aby jednak zapobiec wypadkom i innym niespodziewanym sytuacjom, placówki służby zdrowia i domy opieki instalują systemy sygnalizacyjno-przyzywowe. Dzięki nim chory może, w razie konieczności, przywołać personel medyczny, który pospieszy mu z pomocą. Przycisk aktywujący taki system powinien więc znajdować się w najbliższym sąsiedztwie pacjenta, czyli być łatwo dostępny. Zwykle bywa połączony z panelem nadłóżkowym. Jak jednak działa taki system?

Ogólnie wygląda to następująco: po aktywowaniu systemu (naciśnięciu guzika, pociągnięciu za sznurek) włącza się w dyżurce alarm. Jednocześnie na umieszczonej tam tablicy kontrolnej widać, z którego pomieszczenia dochodzi sygnał. Z reguły alarm można dezaktywować przy łóżku pacjenta (znajduje się tam przycisk kasujący go), co niejako wymusza interwencję obsługi medycznej. Niektóre systemy zezwalają więc na bezpośrednią komunikację pomiędzy pacjentem a personelem. Ułatwia to doprecyzowanie, na ile konieczna jest szybka pomoc.

Zalety systemów przyzywowych

Systemy przyzywowe zapewniają bezpieczeństwo i psychiczny komfort pacjentów i usprawniają pracę obsługi jednostki, zwłaszcza podczas pracy w nocy. Mogą być instalowane zarówno w salach szpitalnych ( w panelach nadłóżkowych), jak i w toaletach. Przy pomocy sygnałów świetlnych mogą wskazywać, gdzie dokładnie potrzebna jest pomoc. Są szczególnie pomocne dla osób mających upośledzone funkcje aparatu ruchowego. Ich zaletą jest łatwość montażu (zwłaszcza tych bezprzewodowych) i prostota użycia. Duża oferta systemów na rynku pozwala na dokładne określenie i zaspokojenie potrzeb placówek medycznych, poprawie ulega również komunikacja na linii pacjent – personel.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny