Niezależnie od faktu, czy mamy do czynienia ze szkłem fabrycznie nowym, czy używanym już wcześniej do badań i diagnozy, konieczne jest jego odpowiednie umycie i zdezynfekowanie, ręcznie lub maszynowo. Działanie to powinno przebiegać według określonej procedury tak, by szkło laboratoryjne utrzymało wymagane od niego standardy jakości. Stosowane w laboratoriach szkło jest zazwyczaj szkłem borokrzemowym; oznacza to, że jest ono odporne na działanie wysokich temperatur i chemicznych odczynników stosowanych do dezynfekcji.

Szkło fabrycznie nowe powinno się myć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu (np. szarego mydła), następnie płukać wodą wodociągową i wodą zdemineralizowaną lub destylowaną; zaleca się również trzymanie szkła kilka godzin w pojemniku z taką wodą. Z kolei szkło wykorzystywane do diagnostyki należy najpierw sterylizować w celu pozbycia się kontaminacji bakteriologicznej, następnie spłukać pod bieżącą wodą i dalej poddać tej samej procedurze, co szkło laboratoryjne fabrycznie nowe. Ponadto, do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego można wykorzystać również substancje i związki chemicznie, m.in. roztwór wodny fosforanu sodu, chromiankę (mieszaninę kwasu chromowego i stężonego siarkowego), związki chloru, fenolowe, aldehydy, alkohole, związki amonowe i inne substancje.

Najbardziej powszechne metody dezynfekcji mechanicznej to dezynfekcja termiczna, termiczno-chemiczna i chemiczna. Dezynfekcja termiczna wykorzystuje w procesie wodę w temperaturze 93°C lub podaną w ciśnieniu 0,5 atm parę wodną o temperaturze 105-110°C. Dezynfekcja termiczno-chemiczna oznacza działanie określonej substancji chemicznej w niskim stężeniu w połączeniu z wodą o temperaturze 60°C, dezynfekcja chemiczna zaś – dekontaminację szkła przy pomocy określonego środka chemicznego.

Automat Miele PG8582CD

Do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego w placówkach medycznych wykorzystuje się zazwyczaj automaty myjąco-dezynfekujące. Jednym z nich jest Miele PG8582CD , wysokiej klasy automat proponowany szczególnie do laboratoriów. Jest to urządzenie służące do mycia i dezynfekcji, również narzędzi chirurgicznych i służących w mikrochirurgii, optyce, anestezjologii z przeznaczeniem do instalacji wolnostojącej lub zabudowania w ciągu roboczym. Mycie i dezynfekcja odbywają się w temperaturze 93°C utrzymywanej przez 10 minut, a maksymalna wydajność na jeden cykl pracy urządzenia to 232 naczynia z wąską szyjką lub 232 pipety. Miele PG8582CD posiada system dozujący oparty o 1 dozownik soli regeneracyjnej, 2 pompy wewnętrzne dozujące oraz szufladę na 3 pięciolitrowe zasobniki.

Sterowanie pracy tego automatu myjąco-dezynfekującego zawiera 17 głównych programów do mycia, dezynfekcji i suszenia HEPA, nadto programy do serwisowania automatu i miejsce do zapisu programów tworzonych przez użytkownika. W standardzie urządzenia znajdują się m.in. czujniki PERFECT SPEED SENSOR (kontrola prawidłowości rotacji ramion myjących), PERFECT PURE SENSOR (kontrola płukania szkła laboratoryjnego) i wspomniany wcześniej PERFECT HEPA DRYING (zapobieganie przedostawaniu się do komory zanieczyszczeń pochodzących z grzałki, dmuchawy lub tłumika urządzenia). Ponadto seryjnie znajdziemy w Miele PG8582CD także PERFECT FLOW SENSOR do kontroli dozowania środków dezynfekujących, zmiękczacz wody ciepłej i zimnej, kondensator pary wodnej oraz różnego rodzaju zabezpieczenia przed przerwaniem cyklu roboczego urządzenia. Wszystkie procesy przeprowadzane w ramach tego cyklu są rejestrowane i dokumentowane, co ułatwia ich późniejszą analizę. Miele PG8582CD spełnia restrykcyjne normy krajowe i zagraniczne obowiązujące dla urządzeń tej klasy.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny