Dozowniki tlenu są urządzeniami montowanymi bezpośredni na butlę, mocowanymi do szyny lub przyłączanymi do panelu, w którym znajdują się gniazda zasilające gazów medycznych. To tzw. przepływomierze medyczne, czyli instrumenty mierzące i regulujące przepływ substancji według zadanego parametru, mogące też redukować jej ciśnienie wejściowe. Mogą zostać wyposażone w pojemnik do nawilżania gazu. Wyróżniamy dozowniki rotametryczne i skokowe. Różnią się sposobem pracy zaworu regulacyjnego: w pierwszym przypadku jest on płynny i precyzyjny, w drugim pracuje skokowo, pokrywając swym zakresem najczęściej stosowane parametry dozowania substancji.

Gdzie i jak zastosujemy dozowniki tlenu?

Dozowniki tlenu znajdują szerokie zastosowanie w placówkach medycznych: szpitalach, izbach przyjęć, oddziałach ratunkowych i innych miejsc ochrony zdrowia. Mogą być używane również jako wyposażenie karetek, laboratoriów medycznych czy w przemyśle. W medycynie służą do dawkowania tlenu pacjentom poddanym tlenoterapii lub terapii tlenowo-powietrznej.

Jeśli chodzi o zasady użytkowania tego typu aparatów, należy pamiętać o kilku regułach. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, który potrafi zadbać o jego właściwe ustawienie, konserwację oraz umie sprawdzić stan techniczny. Co ważne – wie również, w którym miejscu stanąć (nie vis-a-vis, a z boku, co pozwoli uniknąć uszkodzeń ciała w przypadku niespodziewanego wyrwania instrumentu z gniazda przez ciśnienie gazu). Dozowników tlenu nie należy używać w pobliżu źródeł ognia.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny