Wśród dostarczanych do sal szpitalnych mediów, poza oczywistymi, jak prąd, sprężone powietrze czy tlen, znajdziemy również próżnię. Jakie jest jej zastosowanie? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Próżnia w potrzebnym nam rozumieniu definicji jest stanem wysokiego lub bardzo wysokiego rozrzedzenia gazu. Z fizycznego punktu widzenia, w zbiorniku zawierającym próżnię w stosunku do otaczającej go atmosfery znajduje się podciśnienie. Wykorzystanie podciśnienia w medycynie znane jest od tysięcy lat. Chodzi mianowicie o popularne… bańki, których uzdrawiające właściwości znano już w starożytnych Chinach, Mezopotamii, Grecji i Rzymie. Koncepcja użycia podciśnienia na dobre wróciła do łask w czasach nowożytnych. Wraz z rozwojem nauki i techniki próżnia znajdowała coraz szersze zastosowanie w lecznictwie. Dziś używa się jej przede wszystkim do odsysania płynów ustrojowych (krwi, wydzielin, wydalin) z organizmu pacjenta w trakcie lub po zabiegu, ale również do oczyszczania i zamykania ran (aplikacja do wilgotnych i zamkniętych ran przyspiesza ich ziarninowanie), czyszczenia płuc i żołądka czy liposukcji. Czasami próżnia używana jest również do napędzania urządzeń medycznych, nie jest to jednak jej rozpowszechnione użycie.

Centralna stacja próżni: jak działa?

Do zapewniania stałego ciśnienia próżni w rurociągach gazów medycznych w placówkach medycznych stosuje się centralne stacje próżni. Ich wyposażenie ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania określone w resortowych wytycznych dla stacji próżniowych przeznaczonych dla zakładów leczniczych. W skład stacji wchodzą więc wytwarzające podciśnienie pompy (co najmniej trzy), zbiorniki, filtry antybakteryjne i elektroniczny panel sterowania. Pompy, pracując niezależnie i przemiennie wytwarzają podciśnienie gromadzone najpierw w zbiornikach buforowych, a następnie rozprowadzane instalacją do punktów indywidualnego poboru. Sama instalacja zbudowana jest z miedzi i musi spełniać wymagania określone unijnymi i polskimi przepisami  w tym normę PN-EN ISO 7396-1.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny