Systemy rurociągowe do gazów medycznych dostarczają do sal zabiegowych lub do łóżek pacjentów gazy medyczne niezbędne do podtrzymania czynności życiowych lub napędzania urządzeń i aparatów. Na końcu całej instalacji znajdują się punkty poboru gazów– istotne z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa pacjentów, jak i urządzeń użytkujących gazy medyczne. Po pierwsze, muszą być właściwie oznakowane, aby obsługa medyczna nie miała możliwości podpięcia pacjentowi nieodpowiedniego gazu. Po drugie, muszą właściwie zabezpieczyć i personel i samego pacjenta przed możliwością nagłego wyrwania końcówki z gniazda lub przypadkowej eksplozji gazu. Dlatego też muszą spełniać normy (wyrób medyczny klasy IIb) wyznaczone przez właściwe organy nadzoru, tak UE, jak i krajowe. Mogą być instalowane bezpośrednio pod tynkiem lub w różnego rodzaju panelach: tablicach, panelach nadłóżkowych, kolumnach, mostach zasilających, itp. Ze względu na rodzaj przyłączenia i sposób kdowania wyróżniane są różne standardy zastosowanych rozwiązań. Najbardziej popularnymi w Polsce są standardy niemiecki (DIN) i szwedzki (AGA).

Konstrukcja punktu

Specyfikacja techniczna gniazd poboru gazów medycznych zawarta jest szczegółowo w normie PN-EN ISO 9170-1:2009. Nie określa ona wymiarów wtyków ani wymiarów dedykowanych zaworów końcowych, nie określa również wymiarów przyłączy. Podstawą konstrukcji punktu poboru jest blok z miedzianą rurką przez która jest dolutowana d systemu rurociągowgo dla gazów medycznych. Do bloku wkręcany jest zawór samozatrzaskowy,  Zawór zapewnia bezpieczne użytkowanie, jest również oznaczony i skonstruowany tak, aby niemożliwa była zamiana pomiędzy poszczególnymi gazami (kodowanie) Konstrukcja urządzenia powinna minimalizować skażenie pozostałościami po użytkującym ją personelu oraz po pacjentach, eliminować lub najbardziej ograniczyć zagrożenie infekcji: pacjentów, użytkowników i innych osób. Dlatego niektórzy producenci, w celu zabezpieczenia antybakteryjnego pacjentów i personelu medycznego, stosują  w punktach poboru  „popychacze” – element dotykowy wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny