Sprężone powietrze to powietrze atmosferyczne o ciśnieniu większym, niż spotykanym w naturze. Wykorzystywane jest jako medium do zasilania urządzeń wykonujących daną pracę (stąd nazwa tych urządzeń – pneumatyczne), do napełniania butli z powietrzem, znajduje użycie w transporcie (zarówno do pracy silników, jak i ich podzespołów, np. hamulców) oraz w wielu gałęziach przemysłu (przykładowo jako środek czyszczący, gdy potrzebne jest czyszczenie z wyłączeniem wilgoci; takie powietrze jest również jałowe). Sprężone powietrze jest również wykorzystywane w instalacjach przemysłowych jako sposób na magazynowanie energii ( z ang. CAES – Compressed Air Energy Storage), która jest ekologiczna i łatwa do odzyskania.

Zastosowanie w medycynie

Szerokie zastosowanie dla sprężonego powietrza znalazła również medycyna. Sprężone powietrze znajdziemy w gabinetach stomatologicznych (do napędzania urządzeń), znajdziemy również w terapii oddechowej, w formie respiratorów. Te urządzenia sprawdzają się jako wyposażenie aparatury anestezjologicznej, w oddziałach intensywnej terapii, jak i w domu, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wspomożenie procesu oddychania, zarówno wymuszenie go (czyli dostarczenie składników odżywczych do organizmu), jak i przy zaburzeniach jego rytmu. Sprężone powietrze znajdzie również zastosowanie w procesie rehabilitacji lub odnowy biologicznej, wytwarzając (często bardzo precyzyjnie wyliczony) opór potrzebny do ćwiczeń, dzięki czemu następuje polepszenie koordynacji układów nerwowego i oddechowego, a przez to wzmocnienie i regulacje procesu oddychania. Wykorzystywane jest wreszcie w komorach hiperbarycznych, gdzie wespół z podawanym przez maskę czystym tlenem pomaga usprawniać regenerację tkanek i goić się ranom.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny