Gazy medyczne stanowią ważne wsparcie w procesach leczenia oraz podczas zabiegów operacyjnych. Właśnie dlatego tak istotne jest wykonanie odpowiedniej instalacji oraz zapewnienie kontroli nad jej funkcjonowaniem. Za tę ostatnią odpowiadają specjalne sygnalizatory stanu gazów medycznych (SSGM).

Czym jest i z czego składa się SSGM?

Precyzyjne dawkowanie gazów medycznych jest niezwykle ważne w wielu sytuacjach. Przykładem może być podawanie tlenu podczas zabiegu chirurgicznego osobie, która pozostaje w stanie uśpienia i nie może samodzielnie oddychać. Przerwanie dopływu medium to zagrożenie życia pacjenta. W medycynie perfekcyjne i niezawodne działanie urządzeń stanowi warunek sukcesu każdego procesu leczenia – bez względu na to, czy jest to jedynie tlenoterapia czy poważna operacja. Precyzyjną kontrolę ułatwia elektronika, którą steruje się przez specjalny panel instalowany w każdym pomieszczeniu szpitalnym, w którym wykorzystuje się gazy. Sygnalizatory stanu gazów medycznych mogą wchodzić w skład zespołu kontrolno-informacyjnego wraz z grupą zaworowo-połączeniową oraz manometrami i czujnikami różnicy ciśnień lub być montowane indywidualnie w ścianie lub w panelu na Sali operacyjnej.

Możliwości  sygnalizatorów stanu gazów medycznych

Kontrola stanu i jakości podawanych pacjentom gazów medycznych jest niezwykle ważna, bowiem od ich jakości zależy zdrowie i życie pacjentów. Nawet najmniejsza przerwa w dostawie środka lub minimalny spadek ciśnienia stanowią poważne zagrożenie. Trudno oczekiwać, że szpital oddeleguje pracownika, który będzie fizycznie kontrolował stan gazów w instalacji. Sygnalizator SSGM zapewnia natychmiastowe dostarczenie informacji o zachodzących zmianach. W sytuacjach skrajnych, np. kiedy drastycznie spada poziom gazu w butli lub nastąpi awaria źródła, system informuje o tym alarmem optyczno- wizualnym. Elektroniczny panel wyświetla  na bieżąco informacje o stanie wszystkich ciśnienia monitorowanych gazów medycznych i próżni.. Nowoczesne, rozbudowane urządzenia SSGM pozwalają na jednoczesną kontrolę sześciu gazów, są łatwo konfigurowalne poprzez ekran dotykowy.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny