Każdy lekarz i każda placówka medyczna kierują się hipokratejską zasadą Primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. Stąd też, zarówno w standardach, jak i procedurach leczenia znajdują się rozwiązania, które w założeniu mają chronić pacjentów przed ewentualnym negatywnym skutkiem terapii lub leczenia. Placówki lecznictwa używają do zabiegów leczniczych i podtrzymania funkcji życiowych gazów medycznych, dystrybuowanych przy pomocy specjalistycznych instalacji zwanych systemami rurociągów do gazów medycznych. Budowę i sposób działania tychże regulują odpowiednie przepisy (Dyrektywa nr 93/42/EEC, Ustawa o wyrobach medycznych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz normy techniczne dotyczące takich instalacji). Wskazują one, że systemy rurociągowe powinny być wyposażone w urządzenia kontrolno-zabezpieczające, dzięki którym będzie można na bieżąco sprawdzać poziomy ciśnień gazów w instalacji i w razie potrzeby odciąć lub włączyć awaryjny dopływ. Te urządzenia to strefowe zespoły kontrolne gazów medycznych. Zobaczmy, z czego się składają i jak działają takie urządzenia.

Zespoły kontrolne gazów: budowa i działanie

Strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych umieszczane są w różnych pomieszczeniach, gdzie prowadzone są leczenie i rehabilitacja, a więc w salach chorych, operacyjnych, salach OIOM i reanimacyjnych, w SOR-ach, bezpośrednio przy salach lub w oddziałowych korytarzach. Urządzenia zamknięte są w specjalistycznej obudowie, którą zamyka się jednym kluczem (jednym dla wszystkich skrzynek w danej placówce) i którą można otworzyć awaryjnie bez klucza, uderzając w zamek. Wnętrze obudowy zawiera następujące elementy: zawory, gniazda umożliwiające podpięcie zasilania awaryjnego, wskaźniki ciśnienia – manometry, opcjonalnie również czujniki ciśnienia i sygnalizator stanu gazów medycznych (SSGM). Zasada działania jednostki jest prosta: w przypadku skoku lub spadku napięcia (granicą jest zmiana stanu o 20%) urządzenie jeśli posiada sygnalizator SSGM informuje personel akustycznie i optycznie, obsługa może wtedy zasilanie odciąć i zastąpić awaryjnym. Co istotne – strategiczne rozmieszczenie jednostek w całej instalacji podwyższa jej bezpieczeństwo użytkowania i umożliwia odcięcie jedynie danego wąskiego sektora zasilanego przez daną skrrzynkę SZKG.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny