Placówki medyczne w swym wyposażeniu często mają urządzenia napędzane sprężonym powietrzem, w salach operacyjnych, pooperacyjnych, gabinetach zabiegowych czy salach chorych z kolei montowane są punkty poboru gazów medycznych.Gazy których dystrybuowanie odbywa się dzięki  systemom rurociągowym dla gazów medycznych. Dostęp do instalacji odbywa się dzięki przyłączeniu danego aparatu w gniazdo znajdujące się w specjalistycznym panelu ściennym, przyłóżkowym, kolumnie lub moście zasilającym. By zapewnić pacjentom maksimum bezpieczeństwa oraz usprawnić pracę personelu medycznego, jako przyłącza stosuje się rozwiązania standardowe, pozwalające podłączyć dowolne urządzenie do określonego typu zasilania. Punkty poboru są kodowane co uniemozliwia błędne podłączenie np. zamiast do tlenu to do Podtlenku azotu. W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia, czyli przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. systemy rurociągowe są klasyfikowane jako wyroby medyczne. To samo tyczy się punktów poboru gazów medycnych i samych wtyków oraz szybkozłączy. Zarówno instalacje, jak i osprzęt powinny odpowiadać polskim i unijnym normom technicznym (zgodnymi z  wytycznymi RWE, zawartymi w Dyrektywie nr 93/42/EWG), powinny też być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyroby medyczne odpowiedniej klasy i być oznakowane znakiem CE.

Wtyki: proste czy kątowe?

Do przyłączania urządzeń i aparatów do źródeł zasilania w gazy medyczne używa się ustandaryzowanych wtyków i szybkozłączy.Wyróżniamy końcówki przyłączeniowe proste i kątowe. Wtyki proste  używane są do podłączenia urządzeń do źródeł zasilania w tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, CO₂ i próżni w urządzeniach, które wymagają zachowania liniowości przepływu do niezakłóconej pracy. Odpowiednie natężenie przepływu strumienia gazu bezpośrednio wpływa na czas jego gromadzenia się i parametry przepływu, stąd tak istotny jest właściwy wybór wtyku. Dzięki temu aparat uzyskuje najlepsze sprawność, powtarzalność i czas analizy przepływu gazu.

Z kolei wtyki kątowe używane są również do przewodzenia tlenu, sprężonego powietrza, podtlenku azotu, dwutlenku węgla i próżni, ale rekomendowane są do przyłączy na stałe zamontowanych w ścianie, np. w panelach nadłóżkowych, mostach zasilających czy kolumnach anestezjologicznych, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest eliminacja potencjalnych ugięć czy załamań węża medycznego pod jego własnym ciężarem.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny