Cechujący się coraz większą liczbą technik operacyjnych postęp w metodach leczenia stawia przed personelem medycznym wciąż nowe wyzwania. Czynniki chorobotwórcze stają się coraz bardziej odporne na leczenie i coraz lepiej przystosowane do przetrwania w środowisku egzogennym, stwarzając przez to zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pacjentów placówek medycznych, jak i ich personelu. Dlatego niezbędne są skuteczne metody ich eliminacji, nie tylko z powierzchni na co dzień dostępnych publicznie (klamki, blaty, siedziska, przełączniki etc.), ale szczególnie z tych ingerujących we wnętrze pacjenta, a zatem najbardziej narażonych na kontakt z drobnoustrojami, czyli wyrobów medycznych. Do tych najbardziej narażonych zaliczamy szeroko pojęte instrumentarium – narzędzia i urządzenia medyczne. Na ich powierzchni mogą się znaleźć krew, tkanki, substancje białkowe
w różnej postaci, wydzieliny, ale też pozostałości leków, antyseptyków i środków dezynfekujących. Żeby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom, personelowi i sprzętom medycznym, niezbędne są właściwe procesy dekontaminacji (sterylizacji). Mają one na celu usunięcie i zniszczenie czynników chorobotwórczych z zapewnieniem bezpieczeństwa do powtórnego użytkowania dekontaminowanych przedmiotów. W tym celu stosuje się rozmaite procesy dekontaminacyjne, obejmujące mycie ręczne, dezynfekcję (termiczna, chemiczna i mieszana) oczyszczanie ultradźwiękowe i mycie oraz dezynfekcję w sposób mechaniczny. Przyjrzyjmy się tej ostatniej metodzie.

Myjnie – dezynfektory: zasada działania

Do procesu mycia i dekontaminacji mechanicznej stosuje się urządzenia znane jako myjnie – dezynfektory. Metoda ta jest preferowana do przygotowania instrumentarium przed procesem sterylizacji, jako zapewniająca bezpieczeństwo personelu i środowiska szpitalnego. Przy jej prawidłowym przeprowadzeniu brud i czynniki chorobotwórcze oderwane są od mytej powierzchni i uwięzione w wodzie, a następnie zdezynfekowane przy pomocy odpowiedniej substancji i spłukane. To ogólna zasada działania tego typu urządzeń. Czym jednak jeszcze się charakteryzują? Po pierwsze – spełniają wytyczne dla takich maszyn zawarte w normie PN-EN ISO 15883: najpierw spłukują, następnie myją, później płuczą i wreszcie dezynfekują (różnymi metodami w zależności od typu urządzenia ale najczęściej termicznie) i suszą włożone do środka przedmioty.

Zalety stosowania tego typu urządzeń w procesie dekontaminacji są niezaprzeczalne. Narzędzia poddane są właściwemu procesowi oczyszczania, ściśle wyznaczonemu przez przepisy, co wydłuża ich czas użytkowania. Ponadto personel medyczny unika zakażeń powstałych wskutek przypadkowych zranień w czasie ręcznego mycia instrumentów. Wreszcie zastosowanie myjni-dezynfektorów pomija wstępną dezynfekcję przedmiotów (co przekłada się na oszczędności finansowe) i rozwiązuje problem ich pozbycia się (są uciążliwe dla środowiska).

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny