Napęd pneumatyczny jest dziś powszechnie stosowany w wielu dziedzinach przemysłu, również
w lecznictwie do napędzania maszyn i urządzeń. Jednak urządzenia te newralgicznie reagują na zawarte w sprężonym powietrzu zanieczyszczenia: cząstki stałe, oleje czy wilgoć. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak pozbyć się zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza.

Większość urządzeń napędzanych sprężonym powietrzem ma duże wymagania, stąd konieczność uzdatniania sprężonego powietrza przed jego użyciem. Zanieczyszczenia (mechaniczne
i chemiczne) dostają się tam z powietrza atmosferycznego, pomimo zastosowania filtrów w sprężarkach. W ten sam sposób do sprężarki dostaje się również wilgoć, w końcu powietrze atmosferyczne ma swoją wilgotność. Po sprężeniu go w sprężarce do dostatecznie wysokiego ciśnienia uzyskujemy również sprężenie wilgoci do stanu w zasadzie pary wodnej. W tej sytuacji ma ona bardzo wysoką temperaturę, co może zniszczyć każde urządzenie czy aparat. Dlatego konieczne jest uzdatnienie powietrza i ekstrakcja wilgoci. Czynność ta powinna przebiegać już na etapie sprężania powietrza.

Jak uzdatnić sprężone powietrze?

Aby zapobiec opisywanym powyżej zjawiskom, potrzebne było przebudowanie idei agregatu sprężającego powietrze, zwłaszcza dla potrzeb zakładów leczniczych. Z potrzeby tej powstały więc urządzenia zwane centralnymi stacjami sprężonego powietrza. Stacje sprężonego powietrza to urządzenia, w skład których wchodzą sprężarki (dla wyrobów medycznych jest to minimum trzy sztuki), filtry cząstek stałych, filtry węglowe i układ osuszający powietrze. Ten ostatni zwykle działa na zasadzie chłodnicy, tj. gwałtownie obniża temperaturę sprężonego powietrza u wylotu ze sprężarek, przez co zgromadzona w gazie woda zmienia stan skupienia z lotnego na ciekły i wytrąca się. Można wyłapać ją wtedy za pomocy pułapki lub odwirować za pomocą cyklonowego separatora, z których pozbywa się cieczy bez straty energii strumienia powietrza.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny