Zdrowie i bezpieczeństwo leczonych w placówce medycznej chorych zależy nie tylko od wiedzy i sprawności personelu medycznego, ale też od komfortu jego pracy. Komfort ten przejawia się np. w łatwości i wygodzie obsługi urządzeń medycznych znajdujących się w salach chorych, oddziałach intensywnej opieki medycznej, salach operacyjnych, gabinetach i innych pomieszczeniach typowych dla placówek służby zdrowia. Wygodę tę zapewnić ma różnego rodzaju osprzęt stanowiskowy, pomocny przy montażu i obsłudze bardziej wyspecjalizowanego wyposażenia.

Ten osprzęt to m.in. szyny montażowe, uchwyty, półki, kosze, a także wysięgniki do zawieszania kroplówek, cewników, ciśnieniomierzy etc. Powinien on być zamontowany w dogodnym dla personelu miejscu, jak również ergonomiczny tak, by jego obsługa nie nastręczała dodatkowej trudności podczas wykonywania zabiegów czy świadczeń medycznych. Trawersy do montażu uchwytów powinny oferować obsłudze dogodne przesuwanie uchwytu oraz umożliwić obracanie zamontowanego elementu, uchwyty i półki – zapewnić szybkość montażu i demontażu oraz gwarantować wysoką nośność, co umożliwi podwieszenie aparatury diagnostycznej, podtrzymującej życie i in. Wszystkie inne elementy osprzętu również mają dać personelowi możliwość łatwej i szybkiej konfiguracji stosownie do potrzeb danego pacjenta, zaś na przyszłość – potencjał do rozbudowy według wskazań kierownictwa placówki.

System szyn medycznych

Systemy szyn medycznych to zespoły szyn, prowadnic i podpór do podczepień montowane na stałe w ścianach pomieszczeń służących m.in. do opieki, diagnozy lub przeprowadzania zabiegów medycznych. Ich lokalizacja wyznaczona powinna być tak, by gwarantowały nieskrępowany dostęp do łóżka pacjenta i jednocześnie umożliwiały ergonomiczną i funkcjonalną obsługę podczepionej do nich aparatury. W uzasadnionych przypadkach szyna jest zintegrowana z całą długością stanowiska, często jednak instaluje się szyny w odcinkach i montuje punktowo. Montuje się je również blisko gniazd przyłączeniowych instalacji do gazów medycznych, gniazd teletechnicznych i niskoprądowych, co ma ułatwić szybkie podczepienie i uruchomienie urządzeń oraz ich rekonfigurację przy użyciu uchwytów szybkomocujących lub przeniesienie sprzętu w inne miejsce. Same szyny wykonuje się z materiałów nierdzewnych, odpornych na działanie środków dezynfekujących i jednocześnie na tyle trwałych, by spełniły wymóg bezawaryjnej, długoletniej eksploatacji.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny